Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 28 Мукачівської міської ради Закарпатської області
Методична робота
 

Навчально-виховну роботу в ДНЗ організовує
вихователь-методист  
Бабич Наталія Юріївна

 

 

 

 

 

У 2018-2019 навчальному році 

 

 

 

 пріоритетними напрямками в роботі з

 

педагогами є:

 

 

 

формування у педагогічних працівників усвідомленої потреби постійно підвищувати свій освітньо-професійний рівень; вміння досягати нових педагогічних цілей;

 

зосередження особливої уваги на організаційно-методичне спрямування самоосвітньої роботи педагогів; 

 

аналіз, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій у нашому закладі з метою активізації творчої спрямованості педагогів;

 

створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти педагогічних працівників та підвищення їх професійної компетентності;

 

спрямування діяльності педагогів на впровадження нових форм і методів навчання та виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей.

 

 

Згідно Плану навчально-виховної роботи ДНЗ
на 2018-2019 навчальний рік в нашому закладі
заплановано:

 

 

4 засідання педагогічної ради.

 

 

 Семінари-практикуми:  1). "Використання коректурних таблиць в роботі з дошкільниками (за системою Н. Гавриш); 2). "Як правильно розставляти логічні наголоси у мовленні".

 

 

Тематичні перевірки: 1) Використання ТРВЗ  у роботі із старшими дошкільниками", 2). Використання коректурних таблиць у роботі з дошкільниками за системоюН. Гавриш. 

 

 

Консультації  для педагогів: "Календарне планування роботи з фізичного виховання  дітей педагогами груп", "Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію", "Виготовляємо посібники з безпеки життєдіяльності", "Ігри із сухим басейном", "Сюжетно-рухливі ігри та вправи валеолгогічного змісту", "Психогімнастика та валеокорекція", "Організація трудової діяльності на ділянці городу ДНЗ" та індивідуальні консультації за потребою.