Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 28 Мукачівської міської ради Закарпатської області
Робота профспілкового комітету ДНЗ

  Профспілка  сьогодні – це організація, яка захищає соціально - економічні права працівників, домагається соціальних гарантій, покращує мікроклімат в колективі. Профспілковий комітет  нашого закладу здійснює свою діяльність згідно із:

-          Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,
- Статутом галузевої профспілки;
- Положенням про ПО;
- Колективним договором;
- Планом роботи профспілки.

-         постановами вищих профспілкових органів.

 

Профспілковий актив: голова профспілкового комітету - Н. Бабич, члени профкому - М. Нікіфорова, Г. Загородня, Л. Туряниця. 

 

 

 

 

 

 

Роботу нашої профспілки відзначено Почесною грамотою міської організації Профспілки на честь 70-річчя утворення обласної організації профспілки:

 

 

 

 

 

 

         Звичайно, сьогодні, коли працівник освіти почуває себе людиною соціально не захищеною, нелегко знаходити потрібні слова, донести їх до кожного працівника, довести, що профспілка все-таки захищає права працівників.  Тому,  лише тоді, коли людина бачить наші конкретні кроки, які стосуються саме її,  довіра до діяльності профспілки зростає.

Наша профспілкова команда має власні прості, але дієві принципи роботи. Це — своєрідна життєва мудрість, вироблена роками діяльності:

-         вміти слухати, розділяти різні погляди та думки;

-         не давати обіцянок, якщо немає гарантії їх виконання;

-         стримувати свої емоції, керуючись відчуттям самоконтролю;

-         ніколи не залишати без уваги жодного прохання про допомогу

Запорукою  успішної роботи всього колективу та дотримання соціальних гарантій є  Колективний договір між профспілкою та адміністрацією, який регламентує права та обов’язки обох сторін. Керівником нашого закладу є Топилко Ганна Федорівна,  якій притаманний відкритий та демократичний стиль управління, тому вирішення всіх нагальних питань відбувається на партнерських засадах,  з врахуванням інтересів кожного працівника.

В нашому дошкільному закладі працює 30 працівників, кожен з яких є членом Профспілки. Метою нашого профспілкового комітету є піклування про кожну людину, про незалежно від посади,  стажу, віку. Ми намагаємося допомогти у вирішенні як професійних, так і соціальних питань, надаємо підтримку молодим спеціалістам, пенсіонерам.

Укладанню колективного договору передують колективні переговори, які розпочинаються сторонами за три місяці до закінчення терміну дії попереднього договору. Цьому підготовчому процесу приділяється особлива увага: забезпечується збирання і вивчення пропозицій працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, захворюваності, розробляються найбільш актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці. Профспілковий комітет контролює виконання основних положень договору. Звіти про виконання проводяться систематично, оформляються відповідними протоколами.

Приємно, що обидві сторони соціального діалогу дотримуються принципів рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності. Адміністрація закладу завжди підтримує добрі починання та задуми профспілкового комітету.

Згідно колективного договору профспілкова організація бере участь у розв’язанні всіх проблемних питань, які виникають у процесі роботи дошкільного закладу. В закладі розробляються та погоджуються з профкомом графіки відпусток та  графіки роботи працівників. Профспілка здійснює контроль за правильністю встановлених посадових окладів, тарифікаційних ставок, своєчасним внесенням змін до тарифікації працівників. Відповідно до колективного договору здійснюється доплата сторожам за роботу у нічний час,  кухарям за роботу біля гарячої плити, машиніст у з прання білизни.

 

В полі зору профспілкового комітету постійно знаходиться питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, члени профспілки входять до атестаційної комісії. Дякуючи керівнику, в закладі створено всі умови для професійного зростання педагогів. Всі 14 педагогів закладу мають вищу освіту, троє з них є спеціалістами вищої категорії.

Спільно з адміністрацією профспілковий комітет приймає рішення щодо подання до  управління освіти про нагородження педагогічних працівників.

Згідно положень колдоговору профспілковий комітет активно співпрацює з адміністрацією дошкільного закладу щодо інших важливих питань, як то:

  • розробка правил внутрішнього трудового розпорядку;

  • участь у роботі атестаційної комісії;

  • перевірка готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року та осінньо-зимового періоду.

З метою постійного інформування членів Профспілки систематично оновлюється профспілковий куточок, де подаються матеріали з досвіду роботи профспілкового комітету, розміщуються звіти про діяльність комісій ПК, висвітлюються питання охорони праці, виконання умов колективного договору, розміщується також інформація, яка висвітлюється на сторінках газети «Профспілковий вісник» чи надходить електронною поштою. Інформація від вищих органів Профспілки своєчасно доводиться до відома колективу. Для цього активно використовуються сайти обласної  та міської організацій Профспілки.

 

            Одним із важливих напрямків роботи профспілкової організації є питання охорони праці.  Під її керівництвом комісія здійснює контроль за виконанням вимог законодавства щодо охорони праці в установі. Приділяється значна увага здійсненню дієвого громадського контролю за дотриманням чинного законодавства з питань охорони праці. Щорічно розробляються  комплексні заходи  щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям, виконання яких знаходиться під постійним контролем профкому, відповідального з охорони праці, громадського інспектора. Приємно зазначити, що в нашому закладі не було жодного випадку травмування учасників навчально-виховного процесу з вини працівників.

Члени нашої профспілкової організації  протягом останніх років мали змогу переконатися  в тому,   що саме профспілка має повноваження  та плідно працює для ефективного захисту працівника освіти  в сьогоденних економічних умовах, що тільки єдність навколо профспілки може вирішити нагальні проблеми і поліпшити умови праці та життя кожного члену колективу.

     У нашому колективі створена атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги і взаємоповаги. Особливо це відчувається у святкові дні, коли збирається весь колектив, коли звучать щирі слова привітань, сміх, пісні. Вже стали традиційними Дні здоров’я для співробітників та їх сімей, спортивні змагання, відпочинок на природі. Велика увага приділяється і оздоровленню. Всім працівникам, які виявили бажання відпочити на базі «Галчонок»,  було надано таку можливість. Увага до членів Профспілки, турбота про їх оздоровлення є найкращою мотивацією на її користь.     

 

 

 

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ПК  ДНЗ № 28

Протокол № 1 від 12.01.2019 р.

 

ПЛАН РОБОТИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ 

ДНЗ № 28  НА 2019 РІК.

 

                                                                                           

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні

 

І. Профспілкові збори

1

Про дотримання положень Колективного договору з боку адміністрації в частині забезпечення охорони праці учасників навчально-виховного процесу.

травень

Голова ПК

Н. Бабич

 

2.

Про V пленум Мукачівської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Голова ПК

Н. Бабич

3.

Про вивчення роботи вищестоячих органів профспілки.

Голова ПК

Н. Бабич

4

Про соціальний захист працівників освіти профспілковими органами.

грудень

Голова ПК

Н. Бабич

5.

Про роботу профкому ДНЗ у 2019 році.

 

Голова ПК

Н. Бабич

 

ІІ. Засідання профкому

 

 

1

Про затвердження плану роботи  та профкому та планів роботи постійно діючих комісій на 2019 рік.

січень

Голова ПК, голови комісій

2

Про погодження графіку відпусток працівників ДНЗ.

Голова ПК

 

3

Про підготовку та проведення Міжнародного жіночого дня 8 Березня.

 

лютий

Голова комісії з культурно-масової роботи

4

Про дотримання положень Колективного договору з боку адміністрації в частині забезпечення охорони праці учасників навчально-виховного процесу

 

5

Про участь профспілкового комітету  у роботі атестаційної комісії.

Голова ПК

6

Про підготовку закладу до опалювального періоду

вересень

Голова ПК

Голова комісії з соціально-економічного захисту

7

Про делегування членів профкому до складу атестаційної комісії.

Голова ПК

8

Про підготовку до святкування Дня працівника освіти

Голова комісії з культурно-масової роботи

9

Про виконання плану роботи ПК та постійно діючих комісій у 2019 році.

грудень

Голова ПК

10

Про підготовку до святкування Нового року.

Голова комісії з культурно-масової роботи

11

Про погодження розмірів преміювання працівників.

Голова комісії з соціально-економічного захисту

ІІІ

Заходи з соціально-економічного захисту працівників

1

Забезпечити виконання нормативних документів:

• Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

• Статуту Профспілки працівників освіти і науки України

• Галузевої угоди

• Угоди між Департаментом освіти та обласною організацією Профспілки працівників освіти

• Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом ДНЗ

Протягом року

Члени ПК

2

Забезпечити громадський контроль за ходом виконання заходів з охорони праці, передбачених колективним договором.

Протягом року

Комісія з охорони праці

3

Здійснювати контроль за:

• виконанням колективного договору;

 • правильним і своєчасним нарахуванням заробітної плати;

 • своєчасним проведенням медогляду працівників;

 • правильністю і своєчасністю соціальних виплат працівникам;

• станом інструктування та навчання працівників  з питань охорони праці;

• станом охорони праці у господарських приміщеннях.

Протягом року

Комісія з охорони праці

4

Надавати одноразову матеріальну допомогу членам профспілки згідно прийнятого положення про надання матеріальної допомоги.

За потребою

Комісія з соціально-економічного захисту

5

Брати участь в:

• розробці і обговоренні проектів поточного та капітального ремонту навчальних та службових приміщень;

 • складанні графіка відпусток працівників на 2019 рік.

Протягом року

Члени ПК

6

Своєчасно реагувати на заяви, скарги працівників, вивчати причини їх виникнення, допомагати працівникам їх вирішувати в переговорах з адміністрацією, направляти адміністрації свої пропозиції щодо їх недопущення.

постійно

Члени ПК

7

Доводити до працівників зміни в трудовому законодавстві. Активно співпрацювати з міським комітетом Профспілки в питаннях забезпечення якнайширшої участі членів профспілки в житті колективу та кращого вирішення соціально-економічних питань.

постійно

Члени ПК

8

Проводити рейди з перевірки стану робочих місць працівників закладу.

листопад

Комісія з охорони праці

9

Скласти кошторис видатків на 2019 рік, затвердити його на засіданні профкому.

грудень

Члени ПК

 

Контролювати цільове використання коштів на проведення культурно-масових та оздоровчих заходів, доводити інформацію до членів трудового колективу.

Протягом року

Ревізійна комісія

 

Сприяти створенню умов для професійного розвитку, творчого пошуку:

 

—   разом з адміністрацією залучати до співпраці, вивчати досвід роботи досвідчених педагогів;

—   спільно з адміністрацією залучати педагогічних працівників до роботи майстер-класів, творчих майстерень і творчих груп;

за реалізацію творчого підходу до роботи клопотати про нагородження Почесними грамотами міського та обласного управління освіти; про нагородження грамотами від адміністрації та профспілкового комітету.  

постійно

 

 

Провести соціологічне опитування працівників закладу із питань діяльності профспілки.

листопад

Голова ПК